Trò chơi dành cho người chơi 12 tuổi trở lên. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ có hại cho sức khỏe
Các cú pháp gửi tin nhắn chính cho SERVER:

- Tạo tài khoản:
+ Soạn tin nhắn ON TTK gửi 8085 (1.000đ/1).
+ Ví dụ tạo tên tài khoản là admin mật khẩu là 12345 các bạn soạn theo nội dung sau:
ON TTK admin 12345
Gửi đến 8085

- Cấp lại mật khẩu với SIM đăng kí
+ Soạn tin nhắn ON CMK gửi 8085 (1.000đ/1).
+ Ví dụ cấp lại mật khẩu cho tài khoản là admin các bạn soạn theo nội dung sau:
ON CMK admin
Gửi đến 8085
Lưu ý: Hệ thống chỉ cấp lại mật khẩu cho SIM có chứa tài khoản yêu cầu. Chỉ nên áp dụng khi bạn bị đánh mất mật khẩu hoặc đã quên mật khẩu.

- Thay đổi mật khẩu cho tài khoản
+ Soạn tin nhắn ON TDMK gửi 8085 (1.000đ/1).
+ Ví dụ thay đổi mật khẩu cho tài khoản admin đang có mật khẩu là 12345 muốn thay đổi thành 54321 các bạn soạn theo nội dung sau:
ON TDMK admin 12345 54321
Gửi đến 8085
- Sửa đổi SIM chứa tài khoản
+ Soạn tin nhắn với SIM đang chứa tài khoản ON SIMC gửi 8085 (1.000đ/1).
Hệ thống sẽ gửi trả lại tin nhắn có mã là xxxx
+ Soạn tin nhắn với SIM mới sẽ chứa tài khoản ON SIMM gửi 8085 (1.000đ/1).
+ Ví dụ SIM 1 có số 123456789 đang chứa tài khoản admin với mật khẩu là 12345 và bạn muốn admin sẽ được chứa đựng bởi SIM 2 có số 987654321 các bạn soạn theo nội dung sau:

Ở SIM 1:
ON SIMC admin 12345
Gửi đến 8085
Chờ không đến 5 giây hệ thống trả về tin nhắn có chứa nội dung: 1111 la ma ...

Ở SIM 2:
ON SIMM admin 1111
Gửi đến 8085

Chúc các bạn thành công.

Nếu bạn dùng điện thoại Nokia cũ, có bàn phím như Nokia 6300, Nokia E72, Nokia X2, Nokia C2, Hãy tải bản JAVA

Nếu bạn dùng máy cảm ứng sử dụng Android như: Samsung Galaxy Y, HTC, LG, Sky, HKPhone. Hãy tải bản Android APK hoặc Android Playstore đều được.

Nếu bạn dùng điện thoại cảm ứng của NOKIA Lumia, hoặc các máy HTC chạy Windows Phone, hãy tải bản cho Windows Phone.

Nếu bạn dùng máy vi tính cá nhân, laptop chạy Windows XP - Windows 7, hãy tải bản PC.

Nếu bạn dùng iPhone, iPod, iPad, hãy tải bản iPhone Appstore. Nếu bạn biết chắc rằng máy mình đã jailbreak, có cài AppSync hoặc AppstoreVN, hãy cài từ bản iPhone jailbreak để tốc độ nhanh hơn.